Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

ПОЕЗИЯ

ВЪЗМЪЖАВАНЕ, стихотворения, ДВИ, 1969

СЛЪНЧЕВА ЛАВИНА, стихотворения, с предговор от Никола Инджов "От природата към човека", художник на корицата Людмил Асенов, Народна младеж,1978

АКО ДОЙДЕШ УТРЕ, стихотворения, художник на корицата Любомир Йорданов, Народна младеж, 1984

МИГОВЕ С ПАРИЖ, девет стихотворения в девет номерирани екземпляра, библиофилско издание на автора, 1986

РАЗГОВОР С БЕЗКРАЯ, стихотворения, художник на корицата Любомир Йорданов, Български писател, 1986

ЛАТЕРНА МАГИКА, 9 стихотворения, библиофилско издание в 50 номерирани екземпляра, художник Любомир Йорданов, КК, 1988

ГНЕЗДО НАД БЕЗДНАТА, стихотворения, Нов Златорог, 1992

МИГОВЕ С ПАРИЖ, 11 стихотворения, библиофилско издание в 111 номерирани екземпляра с корица, рисунка и 4 оригинала - цветни литографии от художника Любомир Йорданов, с предговор от автора "Моят Париж" и послеслов от художника "Моят Париж", АББА, 1994, ново издание 1997

СВЕТКАВИЦА ЗА СПОМЕН, стихотворения, с корица и три илюстрации от художника Любомир Йорданов, Христо Ботев, 1994

НЕБЕСНА АРХЕОЛОГИЯ, стихотворения, с корица и осем илюстрации от художника Любомир Йорданов, Иван Вазов, 1995 /Книгата е издадена с конкурс на Националния център за книгата/

ВЗРИВЕНИ ДУМИ, поетически и визуални колажи, с предговор от автора "Колажът - начин на употреба", художник на корицата Ивайло Нанов, Нов Златорог, 1995

ДОКАТО ДИШАМ, стихотворения и поеми, с предговор от Георги Цанков "Под наркозата на стиховете", с корица и три илюстрации от художника Любомир Йорданов, Перо, 1996

ПАРТИТУРА ЗА МЪЛЧАНИЕ, стихотворения и поеми, художник Александър Сертев, Издателско ателие "Аб", 2000

ЛУНАТИКО СЛЪНЧАСАЛ, поема, с корица и пет илюстрации от художника Любомир Йорданов, Издателско ателие "Аб", 2000

АБРАКАДАБРА И ДРУГИ ЗАКЛИНАНИЯ, стихотворения и поеми, художник на корицата и оформление Калина Сертева, Лабрис, 2005

СВЕТЛИНА ОТ СВЕТЛИНАТА, стихотворения с предговор от Георги Цанков, 
художник на корицата и илюстрации Любомир Йорданов,
изд. Захарий Стоянов, 2013

ЕСЕТА

ПОЕЗИЯ И БАГРИ, есета за взаимните влияния между модерната западна поезия и живопис на ХХ век, Български художник, 1987

ТРЕТОТО ОКО, есе за скулптора Красимир Рангелов, Крида Арт, 1994

СВЕТЛИНАТА, КОЯТО ОСТАВА, студии за личности и явления в авангардната западна поезия и живопис, Български художник, Академично издателство "Марин Дринов", 1994

ОСИП ЦАДКИН - ПОЕТЪТ НА МАТЕРИЯТА, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 1995


ПО-ВАЖНИ ПРЕВОДИ

Пол ЕЛЮАР, ДА КАЖЕШ ВСИЧКО, избрани стихотворения, с предговор от Симеон Хаджикосев "Певец на човешкия устрем към щастие", Народна култура, 1981
/с участие и на други преводачи/

Еме СЕЗЕР, СИНОВЕ НА МЪЛНИЯТА, избрани стихотворения, Народна култура, 1984

Блез САНДРАР, В СЪРЦЕТО НА СВЕТА, избрани стихотворения, с предговор от Иван Бориславов "Блез Сандрар, или скитникът сред звездите", Народна култура, 1987 /Годишна награда на Съюза на преводачите в България за най-добър превод на поезия/

Ана дьо НОАЙ, СЯНКАТА НА ДНИТЕ, избрани стихотворения, с предговор от Иван Бориславов "Тя пя, както пее птицата", Народна култура, 1989

Жак ПРЕВЕР, ПРИКАЗКИ ЗА НЕПОСЛУШНИ ДЕЦА, избрани стихотворения и приказки, с послеслов за "послушни" родители от Иван Бориславов "Непослушникът Превер", Отечество, 1991

Анри НОВЕРА, ФРАГМЕНТИ, избрани стихотворения и миниатюри, Жорж Неф, 1992 /с участие и на други преводачи/

Жак ПРЕВЕР, КАК ДА НАРИСУВАШ ПТИЦА, избрани стихотворения, юбилейно двуезично издание, с предговор от Валери Петров "Поет гневен и нежен", Колибри, 2000 /с участие и на други преводачи/

Андре БРЬОТОН, ПО-СКОРО ЖИВОТЪТ, избрани стихотворения, с предговор от Иван Бориславов "Папата на сюрреализма" и животопис на поета, Хемус, 2001 /Преводът е спечелил конкурс и е издаден с подкрепата на програма "Култура 2000" на Европейския съюз/