КРИТИКАТА ЗА ПОЕТА
Ч а с т и ч н а   б и б л и о г р а ф и я

ГЕРОВ, Александър – Поетически разбор /За стиховете в сп. „Родна реч”/, сп. „Родна реч”, год. V, бр.4/ април 1962
ДАМЯНОВ,Дамян  П./неподписан/  - Ученическо творчество – Иван Бориславов, в.”Народна младеж”, год.ХIХ, бр.107/9 май 1963
КОНСТАНТИНОВ,Георги – Стиховете на Иван Бориславов /Представяне на поета при приемането му в студентския литературен кабинет „Димчо Дебелянов” при Централния студентски дом на културата-София, октомври 1966/
ПАРИЖКОВ, Петър /П.П./ - Представяме ви младия поет Иван Бориславов, в. „Софийски университет”, год. ХV,бр.8/28 април 1967
СВИЛЕНОВ, Атанас – С чувство на взискателност към поезията, в.”Студентска трибуна”, год.ХХI, бр.32/5 май 1970
ЕЛЕНКОВ, Лъчезар – Да уловиш гласа на думите, сп.”Художествена самодейност”,бр.9/1973
РАКОВСКИ, Вътьо – Преводната поезия на млади преводачи в периодиката и антологиите, инф.бюлетин на СПБ, год.IV,бр.3/1977
ЦВЕТКОВ, Иван – Сто реда на критика /за  стихосбирката „Слънчева лавина”,изд. „Народна младеж”,С.,1978/, в. „Литературен фронт”,год.ХХХIV,бр. 29/20 юли 1978
СВИЛЕНОВ,Атанас – Сложна и многозначна поезия /за стихосбирката „Слънчева лавина”/, в.”Пулс”,год. ХVI, бр. 18/29 август 1978
УЗУНОВА, Румяна – Неща, които нося в себе си /за стихосбирката„Слънчева лавина”/,БНР, пр. „Хр.Ботев”, Радиостанция „Младост”, 17 октомври 1978
ЖЕКОВ, Светлозар – Яснотата на сложното диалектическо единство /за стихосбирката „Слънчева лавина”/, БНР, пр. „Хр.Ботев”,14 ноември 1978
АНКЕТА „ПУЛС” - Най-добрите книги на млади автори през 1978 г., в.”Пулс”, год. ХVII,бр.1/2 януари 1979
СТЕФАНОВ, Христо – Поезията през 1978 г., в.”Литературен фронт”, год.ХХХV,бр.22/31 май 1979
ПОПИВАНОВ, Иван – Като самородно злато, в.”Пулс”, год.ХVII, бр.14/ 3 юли 1979
ТОДОРОВ, Николай – Слънчевата енергия на поезията /за стихосбирката „Слънчева лавина”/, сп. „Читалище”, бр.7/1979
ЖЕКОВ, Светлозар – Значимото в поетичните дебюти, в. „Литературен фронт”,год.ХХХV, бр.28/12 юли 1979
МИЦКОВ, Георги – Пантеистична и слънчева поезия/за стихосбирката „Слънчева лавина”/, в.”Студентска трибуна”, год.ХХХI, бр.8/13 ноември 1979
ВАСИЛЕВ, Михаил – Певец на свободата /за „Да кажеш всичко” от Пол Елюар, изд. „Народна култура”,С.,1981/,в. „Отечествен фронт”, 26 април 1982
ШОПКИН, Матей – „Живей достойно…”/за стихосбирката „Ако дойдеш утре”,изд.”Народна младеж”,С.,1984/, в.”Литературен фронт”, год.ХL, бр.25/21 юни 1984
КИРКОВ, Димитър – Бележки по белите полета /Ив.Бориславов,”Ако дойдеш утре”/, в. „АБВ”, год.VI,бр.29/17 юли 1984
ЗАХАРИЕВ, Луко – Зад видимите измерения /за стихосбирката „Ако дойдеш утре”/, в. „Народна младеж”, год.ХLI, бр.41/17 февруари 1985
ИНДЖОВ, Никола – От стихотворения към поезия /за стихосбирката „Ако дойдеш утре”/, в.”Пулс”, год. ХХIII, бр.11/12 март 1985
МИЦКОВ, Георги – Вечер, посветена на един поет /за стихосбирката „Ако дойдеш утре”/, в.”Студентска трибуна”, год.ХХХVI, бр.32/30 април 1985
БЕНБАСАТ, Алберт – Бележки по белите полета /Еме Сезер, „Синове на мълнията”,подбрал и превел от френски Иван Бориславов, изд.”Народна култура”,С., 1984/, в. „АБВ”, год. VII, бр. 23/ 11 юни 1985
МИТОВА, Катя – „Изричам свойто заклинание…” /за Еме Сезер, „Синове на мълнията”, подбрал и превел от френски Иван Бориславов/, в.”Пулс”, год.ХХ1II,бр. 40/ 1 октомври 1985
МИТОВА, Катя – Територия от нажежени мисли /”Портрети” – Поетът Иван Бориславов/, в.”Пулс”, год.ХХIV, бр.21/27 май 1986
НИКИФОРОВА, Люба – Бележки по белите полета /Ив.Бориславов, „Разговор с безкрая”,изд. „Български писател”,С.,1986/, в.”АБВ”, год.VIII, бр.48/ 2 декември 1986
АНКЕТА „ПУЛС” – Най-добрите книги на млади автори през 1986 г., в.”Пулс”, год.ХХIV, бр.52/ 30 декември 1986
ЗАХАРИЕВ, Луко – Все по-навътре – в същността на нещата/за стихосбирката „Разговор с безкрая”/, в. „Пулс”,год.ХХV, бр.4/ 27 януари 1987
ЦАНКОВ, Георги – Жар и пепел /Блез Сандрар, „В сърцето на света”, подбрал и превел от френски Иван Бориславов, изд.”Народна култура”, С., 1987/, в.”Пулс”,
год.ХХV, бр.30/28 юли 1987
ИГОВ, Светлозар – Поетите и художниците /Иван Бориславов, „Поезия и багри”,
изд.”Български художник”, С., 1987/, БНР, пр.”Христо Ботев”, 28 юли 1987
БОНЧЕВ, Георги – С име на жар-птица /Блез Сандрар, „В сърцето на света”, подбрал и превел от френски Иван Бориславов/, в. „Отечествен зов”, Враца, бр.61/ 4 август 1987
МУТАФОВ, Енчо – Бележки по белите полета /за „Поезия и багри”/ , в. „АБВ”, год.IХ, бр. 36/ 8 септември 1987
МАНОЛОВ, Андрей – Зрелият плод на едно нетърпение /Блез Сандрар, „В сърцето на света”, подбрал и превел от френски Иван Бориславов/, сп. „Пламък”, год.ХХХI, бр.11/ 1987
ЖЕКОВ, Светлозар – Между мълчанието и словото /за стихосбирката „Разговор с безкрая”/, БНР, пр. „Христо Ботев”, 30 ноември 1987
МУТАФОВ, Енчо – Рядка книга /за „Поезия и багри”/, сп. „Пламък”, год.ХХХI, бр.12/1987
СУГАРЕВ, Атанас – В стихията на стиха /Блез Сандрар, „В сърцето на света”/, сп.”Панорама”, год. VIII, бр.6/1987
МУТАФОВ, Енчо – Поезия и багри, сп. „Обзор”, бр.82/1988 /емисии на руски, английски и френски езици/ и сп. „Обзор”, бр.87/1989 – емисия на испански език
НИКОЛОВА, Лиляна – Магнитните полета /за „Поезия и багри”/, в. „Народна култура”, год. ХХХI, бр.2/ 8 януари 1988
ЖЕКОВ, Светлозар – Новото поетическо съзнание /обзорна статия/, сп. „Пламък”, год. ХХХII, бр. 3 / 1988
КОРЧЕВА, Добринка, Слънчева корона /Ана дьо Ноай, „Сянката на дните”, подбрал и превел от френски Иван Бориславов,изд. „Народна култура”,С.,1989/,
в. „АБВ”, год.ХII, бр.2/ 9 януари 1990
КОЛАРОВА, Анита – Шепа българска пръст /за Ана дьо Ноай, „Сянката на дните”/, в. „Дунавска правда”, год.ХLVI, бр.52/ 14 март 1990
ДИМОВА, Сибила – С меки корици и с умна душа /Жак Превер, „Приказки за непослушни деца”, подбрал и превел от френски Иван Бориславов, изд.”Отечество”,С., 1991/, в.”Дума”, бр. 319/ 31 декември 1991
МУТАФОВ, Енчо – Опиатът на думите, в. „Литературен вестник”, год.II,бр.29/27 юли 1992
ПОПОВА, Валентина – За поезията и нейните символи /за Жак Превер, „Приказки за непослушни деца”/, в. „Литературен форум”, год. ХLVII, бр.42/ 21-27 октомври 1992
СТОЕВ, Атанас – Поезия на интелектуалните протуберанси /Ив. Бориславов, „Гнездо над бездната”, изд.”Нов Златорог”,С., 1992/, в. „КИЛ”, год.II, бр.7/януари 1993
АТАНАСОВА, Мая – Пулсации сред безвремието /за стихосбирката „Гнездо над бездната”/, в. „Век 21”, год.IV, бр.50/ 15-21 ноември 1993
СТОЯНОВА, Валя – Поет и художник сътвориха библиофилско издание /Ив.Бориславов, „Мигове с Париж”, АББА,С.,1994/, в.”Новинар” год.III, бр.31/ 2 февруари 1994
РАДОСЛАВОВА, Анна – Париж в три изкуства /за стихосбирката „Мигове с Париж”/,в. „Ново Слово”, год.I, бр.28/3 февруари 1994
ТАНЕВА, Анна – Париж в три изкуства /за стихосбирката „Мигове с Париж”/, в. „Отечествен вестник”, год.LI, бр.14431/5 февруари 1994
ВЕЛИЧКОВ, Любомир – Мигове с Париж, в. „Култура”, год.ХХХVIII,бр.6/11 февруари 1994
ВЕЛИЧКОВ, Любомир – Книга-уникат /за стихосбирката „Мигове с Париж”/, в.”Анти”, год.IV, бр.10/18-24 март 1994
ВЕЛИЧКОВ, Любомир – Париж в сърцата на поет и художник /за стихосбирката „Мигове с Париж”/, в. „Българска корона”, год.IV, бр.14/ 22 април 1994
ХРИСТОВА , Донка – Мигове с Париж, в. „Черноморие”, год.IV, бр.266/18 ноември 1994
ДИМОВА, Людмила – Модерни мигове между слово и щрих /за стихосбирката „Мигове с Париж”/, в. „КИЛ”, год. III, бр.24/ 24 ноември 1994
ДРАГОЛОВА, Бистра – Няма да се уморя да говоря за Париж /за стихосбирката „Мигове с Париж”/, в. „Знаме” ,год.V, бр. 53/ 1 декември 1994
ВЪЖАРОВА, Микаела – Поет, художник и актьор срещу отчаянието /за стихосбирката „Мигове с Париж” и съвместната работа на поета Иван Бориславов, художника Любомир Йорданов и артиста Илия Добрев/,в. „Знаме”, год.V,бр.55/ 8 декември 1994
ПАВЛОВ, Бойко – „Светкавица за спомен” /Ив.Бориславов, „Светкавица за спомен”, изд. „Хр.Ботев”,С., 1994/, сп. „Всичко за книгата”, Пловдив, год.II, бр.1/1995
ИНДЖЕВА, Александра – В ателието – древната галера…/за стихосбирката „Светкавица за спомен”/, в. „Знаме”, год. VI /ХХI/, бр.2/ 9 януари 1995
ЦАНКОВ, Георги – Озарения под небето на Париж /Ив.Бориславов, „Светлината, която остава”, студии за личности и явления в модерната западна  живопис и поезията на 20 век,изд. „Български художник”, академично издателство „Марин Дринов”, С., 1994/, в. „АзБуки”, год.V, бр.6/ 15-21 февруари 1995
проф. ЧУХОВСКИ, Петър – Приключения в неизбродимата вселена /за „Светлината, която остава”/, в. „Знаме”, год.VI /ХХI/, бр.13/16-20 февруари 1995
АСЕНОВА, Зорница – „Светлината, която остава”, в.”Континент”, год.III,бр.57/10 март 1995
МУТАФОВ, Енчо – Авангардът, явление на думите /за „Светлината, която остава”/, в. „Култура”, год.ХХХIХ, бр.14/ 7 април 1995
ПОПОВ, Кирил – Прозренията на езотеричния дух /за  стихосбирката „Светкавица за спомен”/, в. „Литературен вестник”, год.V, бр.16/ 17-23 май 1995
ДИМИТРОВА, Блага – Българският самиздат, в. „Демокрация”, год.VI, бр.118/ 23 май 1995
СЛАВОВА, Добрина – Действителността като колаж /Ив.Бориславов, „Взривени думи”, изд. „Нов Златорог”,С., 1995/, в. „Демокрация”, год.VI, бр. 140/ 19 юни 1995
ГРИГОРОВА, Ася – От вестникарски заглавия се раждат хубави стихове /тв.портрет на Иван Бориславов/, в. „Жълт Труд”, год.V, бр.23/9-15  юни 1995
ПАВЛОВ,Бойко – „Взривени думи”, сп. „Всичко за книгата”,Пловдив ,год.II,бр.6-7/
1995
ПОПОВ, Кирил – Духовни приключения на ума и сърцето /за „Светлината, която остава”/, в. „Демокрация”, год.VI, бр. 188/14 август 1995
ПОПОВ, Кирил – Зад пределите на традиционното /за „Взривени думи”/, в.”Век 21”, год.VI, бр.31/ 20-26 септември 1995
ВЕЛИЧКОВ, Любомир – Поезия в колажи /за „Взривени думи”/, в. „Анти”, год.V, бр.38/ 22-28 септември 1995
ПОПОВ,Кирил – Достоверността на невероятното /за стихосбирката „Небесна археология”/, в. „Литературен вестник”, год.V, бр. 30/27 септември-3 октомври 1995
БОГДАНОВА, Галина – Легендарен скулптор вдъхнови наш поет /Ив.Бориславов, „Осип Цадкин – поетът на материята”, Университетско издателство „Св.Климент Охридски”,С., 1995/, в.”Стандарт”, бр.1167/12 декември 1995
ДЖЕНЕВ, Димитър – Полуруснакът, полушотландец преобърнал пластиката на ХХ век /Иван Бориславов написа още една книга за личните приятелства, които обогатяват изкуствата/, в. „Пари”, год.V, бр. 296/ 16 декември 1995
ЛИТЕРАТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА 1995 – анкета на „Литературен вестник” с писатели, издатели и критици, „Литературен вестник”, год.V, бр.42/20-30 декември 1995
ЙОРДАНОВ, Любомир – За културните събития на 1995-та /за „Светлината, която остава”/, в.”Демокрация” год.VI, бр.301/23 декември 1995
ЦАНКОВ, Георги – Под наркозата на стиховете /творчески портрет на Иван Бориславов/, в. „Литературен вестник”, год. VI, бр.15/ 17-23 април 1996
ЦАНКОВ, Георги – Издателите пред изпитание /за стихосбирката „Докато дишам”/, в. „Книжен свят”, год.I, бр.36/17 май 1996
СТОЯНОВА, Валя – Надежда, затворена между кориците на книга /за стихосбирката „Докато дишам”/, в. „Новинар”, год.V, бр.179/3 юли 1996
ТАНЕВ, Димитър – Далече от делничната литература /Ив.Бориславов, „Докато дишам”, изд.”Перо”,С.,1996/, в.”Новини плюс”, бр.29/20-26 юли 1996
ПОПОВ, Кирил – Иван Бориславов, обърнат към зората на авангардното изкуство /за „Осип Цадкин – поетът на материята”/, в. „Литературен вестник”, год.VI, бр.32/ 16-22 октомври 1996
ПОПОВ, Кирил – Недовършеният сонет на поета /за стихосбирката „Докато дишам”/, сп. Пламък, год.41, бр.1-2/1997
ЧЕРНОКОЖЕВ, Вихрен – Поезията като религия /за стихосбирката „Докато дишам”/, в.”Литературен форум”, бр.20/ 28 май-3 юни 1997
ЛИКОВА, Розалия – Модернизмът, който остава /за „Светлината, която остава/, в.”Литературен вестник”, год.VII, бр.18/28 май-З юни 1997
РАДЕВА, Виолета – Френската поетеса Ана дьо Ноай е потомка на Софроний Врачански, в.”Демокрация”. год. VIII, бр.339/14 декември 1997
НОНЕВ, Богомил – Пътища, които не свършват, ИК „Хр.Ботев”, С., 1998, стр. 433-446 /„Проклета към златото страст…”/
ГРИГОРОВА, Ася – В канадската столица на културата се развя българското знаме /за участието на Иван Бориславов в ХV Международен фестивал на поезията в Канада/, в.”Седмичен Труд”, год.IХ, бр.44/ 4-10 ноември 1999
ХРИСТОВА, Донка – „Партитура за мълчание”, в. „Черно море”, год.II, бр.281/
2 декември 1999
ОВЧАРОВ, Иван – „И само свободата ме опиянява…” /за стихосбирката „Партитура за мълчание” и поемата „Лунатико слънчасал”/, в. „КИЛ”, год. VIII, бр.20/ декември 1999
ЧЕРНОКОЖЕВ, Вихрен – Партитури за мълчание /за „Партитура за мълчание” и „Лунатико слънчасал”/, в. „Българска корона”, год.Х, бр.14/6 април 2000
КУЗМОВА-ЗОГРАФОВА, Катя – От сонетоманията до философските хоризонти на поезията /обзорна статия/, в. „Аудитория”, год.I, бр.4/ 2000
ЖИЛИЕВ, Юлиан – От „неоавангарда” към „класиката” /обзорна статия/, в.”Литературен форум”, бр.7 /10-16 октомври 2000
АТАНАСОВА, Цветанка – „…Да следвам звездата си” /за двете нови книги на Иван Бориславов – „Лунатико слънчасал” и „Партитура за мълчание”/, в. „Литературен вестник”, год.Х, бр.31/ 11-17 октомври 2000
ЧЕРНОКОЖЕВ, Вихрен – Партитури за мълчание /за новите поетически книги на Иван Бориславов/, в. „Литературен форум”, бр.11/ 7 -13 ноември 2000
ЧЕРНОКОЖЕВ, Вихрен – Другият бряг на думите, в. „Литературен форум”, бр. 17/19-25 декември 2000
ТОДОРОВ, Георги – Защо се боят от поетите?, в.”Демокрация”,год.ХII, бр.36/13 февруари 2001
ТАНЕВ, Димитър – Прочити и размисли /обзорна статия/, в.”Дума”, год.ХII, бр.40/17 февруари 2001
СУГАРЕВ, Атанас – Да нарисуваш поезия /обзорна статия за преводите на Жак Превер в България/, в. „Литературен форум”, бр.9/6-12 март 2001
НЕПОДПИСАН редакционен отзив – „По-скоро животът”/Андре Брьотон, „По-скоро животът”, подбор и превод от френски Иван Бориславов, изд.”Хемус”,С.,2001/, в.”Литературен форум”, бр.10/13-19 март 2001
ЧЕРНОКОЖЕВ, Вихрен – Другият бряг на думите, С. ,изд. ”Балкани”, 2003, стр.103-105 /Поезията като религия/
ГАБРОВСКА, Людмила – Иван Бориславов издаде нови стихове /за „Абракадабра и други заклинания”/, в.”Новинар”, бр.138/18-19  юни 2005
ЧЕРНОКОЖЕВ, Вихрен – Пътешествие във времето /Ив.Бориславов, „Абракадабра и други заклинания”,изд.”Лабрис”,С.,2005/, в. „Детонация”, год.IV, бр. 8/август 2005
ПОПОВА, Надя – Между черните паузи – светлина /за стихосбирката „Абракадабра и други заклинания”/, в.”Словото днес”, бр.41/ 22 декември 2005
ПОПОВ, Кирил – Силуети /В пространството на българската литература от последните две десетилетия на ХХ век/,ИК „Ваньо Недков”,С., 2006, стр.201-208
/Духовни приключения на ума и сърцето – творчески портрет на Иван Бориславов/
ТОМОВ, Александър - Според  мен /Документи, мемоари, писма/,т.II, изд.”Сиела”,С.,2007, стр.87-105